Adopteer een akker in de Kolonie

Hoe werkt het?

Met elkaar de historische akkerstructuur van destijds weer zoveel mogelijk terugbrengen in het gebied van de Vrije Koloniën van Weldadigheid. Dit prachtige gebied, van Willemsoord in het zuidwesten tot Zorgvlied in het noordoosten is niet voor niets genomineerd voor de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het typeert zich door kaarsrechte lanen met grote bomen, talloze gelijkvormige kleine koloniehoeves, prachtige monumentale gebouwen en het bijbehorende unieke verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid. Alleen de kleinschalige akkerstructuur met oude gewassen is er niet meer. Inmiddels opgegaan in de almaar voortdurende schaalvergroting van het moderne agrarische bedrijf. Door middel van de crowdfundingactie ‘Word Makker van een Akker’ kan iedereen een bijdrage leveren om de akkerstructuur terug te brengen.

Waarom doen Makkers dit?

Bij het project: ‘Word Makker van een Akker’ snijdt het mes aan drie kanten. Door het zoveel mogelijk terugbrengen van de kleinschalige akkerstructuur wordt het landschap fraaier en gevarieerder voor boeren, burgers en buitenlui. Aantrekkelijk voor iedereen. Het historische karakter van de landbouwkolonie wordt nog meer benadrukt. Vervolgens verbinden wij de historie met het heden door op termijn de opbrengst van de akkers te verwerken in streekproducten. Op natuurlijke wijze en zoveel mogelijk circulair. Als kers op de taart geeft dit project een enorme impuls aan het verbeteren van de biodiversiteit in ons gebied. Waardoor het nog aantrekkelijker wordt om in te leven en te verblijven.

Zodra het project voldoende schaalgrootte heeft, verschuift de focus naar de opbrengst van de akkers. Het streven is om (streek)producten te gaan verbouwen voor bewoners en horecabedrijven in het gebied. Uiteraard, op natuurlijke wijze, kleinschalig, zoveel mogelijk circulair en waar mogelijk op basis van authentieke koloniegewassen.

Hoe gaan we het doen?

Om dit project te kunnen realiseren zijn er verschillende bijdrages nodig. Geld, tijd en grond. Iedereen kan meedoen; bewoners, gasten, agrariërs, overheden en bedrijven.

*Eigenaren van grond kunnen op twee manieren bijdragen:

 1. Grond ter beschikking stellen voor het project. Het projectteam maakt het teeltplan. De kosten van beheer zijn voor rekening van het project.
 2. Grond ter beschikking stellen en zelf beheren volgens de richtlijnen van ‘Word Makker van een Akker’. De kosten worden dan ook zelf gedragen. Deze grond wordt meegenomen op de projectkaart en draagt direct bij aan het realiseren van de doelen van dit project.

Wie gaat het doen?

Dit project is een initiatief van de Stichting Weldadig Oord. Iedereen kan meedoen of een bijdrage leveren. Er is een centrale werkgroep die alle werkzaamheden coördineert, aanstuurt en uitvoert. Het projectteam bestaat uit de volgende personen:

 • John en Bennie Mensink – Specialiteit: agrarische kennis en uitvoering
 • Rens Oor – Specialiteit: agrarische kennis en uitvoering
 • Bouwe Ruiter – Specialeit: Oude gewassen etc……
 • Ruth Middelwijk – Specialiteit: Marketing & Communicatie en agrarische kennis
 • Tineke Knorren – Specialiteit Marketing & Communicatie en coördinatie
 • Eva Flendrie – Specialiteit: Circulaire integrale landbouweconomie.
 • Martin Wemes – Bestuurslid St. Weldadig Oord en algehele coördinatie centrale werkgroep
 • Bob Veldman – Voorzitter St. Weldadig Oord en voorzitter centrale werkgroep

Waar gaan we dit project uitvoeren?

In het voormalige gebied van de Vrije Landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid in Noord-Nederland. De gebiedskaart van de St. Weldadig Oord is hierin leidend. Binnen dit gebied worden bij beperkte middelen de volgende criteria gehanteerd om grond toe te voegen aan het project:

 • Gronden gelegen direct gelegen aan nieuwe, bestaande of verdwenen koloniehoeves.
 • Gronden direct in het zicht vanaf de lanenstructuur in het gebied.
 • Verbindende gronden die bijdragen aan de ecologische structuur.
 • Overige gronden.

Inmiddels zijn de eerste akkertjes teruggebracht. Deze akkertjes liggen aan de Vaartweg en Koningin Wilhelminalaan in Fredriksoord en aan de Oostvierdeparten richting Noordwolde.

Richtlijnen ‘Word Makker van een Akker’.

 • Akkers die meedoen aan het project worden op natuurlijke wijze bewerkt. Geen chemische middelen ter bestrijding van onkruid, insecten en ziektes.
  .
 • Zoveel mogelijk teelt van oude gewassen en oude methodes van groen bemesten.
  .
 • Akkers zoveel mogelijk in het zicht.
  .

Afhankelijk van de beschikbare gronden bepaalt de teeltwerkgroep ieder jaar het meest geschikte teeltplan

‘Met elkaar de historische akkerstructuur weer terugbrengen
in de Koloniën van Weldadigheid’

   

Een uniek verhaal in het decor van drie Nationale Parken. Genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoedstatus.