Stichting Weldadig Oord

In de Stichting Weldadig Oord zijn bijna 100 recreatieve en toeristische ondernemers uit de Koloniën van Weldadigheid verenigd. Zij hebben zich ten doel gesteld om het unieke verhaal van dit bijzondere gebied uit te dragen, het nog meer op de kaart te zetten en u een gastvrij en weldadig verblijf te geven. U bent van harte welkom in de Weldadige Oorden. Welkom toen, welkom nu!

Het bestuur van de Stichting Weldadig Oord bestaat uit:

Friso Visser – voorzitter
Anita van der Velde – secretaris
Jaap Sarvaas – penningmeester
Henk Smink – bestuurslid
Ruwan Berculo – bestuurslid

Doelstelling

Het doel van de Stichting is om het (meerdaagse) toerisme en de leefbaarheid van het gebied te stimuleren. Dit doen wij o.a. door de cultuurhistorische geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied van de Vrije Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid onder een breder publiek meer bekendheid te geven. Bij het stimuleren van het toerisme gaat het er vooral om door het versterken van het toeristische aanbod het meerdaagse verblijf te stimuleren In het bijzonder (maar niet exclusief) voor de volgende doelgroepen: Fietsers, wandelaars, ruiters, gezinnen & groepen, waarbij de gemeenschappelijke noemer, de interesse voor natuur, cultuur en historie is. Onder deze doelgroepen vallen nadrukkelijk ook mensen met een beperking.

Het gebied van de Vrije Koloniën wordt gekenmerkt door een uniek verhaal in een gebied met drie Nationale Parken als decor. In de zomer van 2021 zijn de Koloniën van Weldadigheid uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed.

Klik hier om het visiedocument ‘Toeristische ontwikkelingen in de Vrije Koloniën van Weldadigheid 2018 – 2023’ te lezen.

Ambitie

De Stichting Weldadig Oord wil het gebied aantrekkelijker en bekender maken voor potentiële gasten. Dit moet leiden tot een langer verblijf van toeristen in ons gebied, zal de bestedingen van deze toeristen verhogen en zal ook leiden tot meer werkgelegenheid in de recreatieve sector. Verder levert de stichting ook een maximale inspanning om het kwaliteitsniveau van het gastheerschap in het gebied structureel te verhogen.

Hoe worden de doelen gerealiseerd?

Om onze doelstellingen te realiseren zijn er drie belangrijke pijlers gedefinieerd. De eerste is meteen ook de belangrijkste:

  • Het verenigen van recreatieve ondernemers en instellingen in en direct rondom ons gebied in het programma “Weldadig Oord”. Door intensieve samenwerking en het ontwikkelen van gezamenlijke arrangementen bundelen we onze krachten, verhogen we de kwaliteit van dienstverlening en kunnen we het verschil maken voor onze gasten. Een Weldadig Oord is een onderneming/instelling, gevestigd in of nabij het gebied van de Vrije Koloniën, die een actieve bijdrage levert aan de realisatie van de doelstellingen van de Stichting Weldadig Oord. De Stichting stimuleert en faciliteert een intensieve samenwerking tussen deze recreatieve bedrijven/instellingen in het gebied van de Vrije Koloniën onderling en met de recreatieve ondernemers/instellingen in de drie nationale parken om ons heen. Daarnaast stimuleert de stichting het verhogen van de kwaliteit van  de recreatieve ondernemers. Begunstigers onderschrijven de doelstellingen en leveren een bijdrage door een financiële donatie. Door het vertellen van het verhaal en het uitvoeren van diverse projecten worden de doelstellingen gerealiseerd en zal met name het meerdaagse verblijf van toeristen in en direct om het gebied van de vrije koloniën toenemen.
  • Door het ontwikkelen en uitvoeren van een uitgekiend gebiedsmarketing beleid. Dit doen we in nauwe samenwerking met de Maatschappij van Weldadigheid. Zo hebben wij een huisstijl ontwikkeld en al onze communicatie uitingen verschijnen in die huisstijl. Denk aan de website www.weldadigoord.nl, de gebiedskaart met daarop het Weldadige Fietsrondje, al onze overige fiets- en wandelroutes, de Facebook en Instagram communicatie, het YouTube kanaal en uiteraard ook de uitgave van het boek ‘Vrij in de Kolonie’, waar er inmiddels al bijna 3000 van zijn verkocht, de uitgave van het boekje ‘Boekweit Terug in de Kolonie’ en de wandelgids ‘Weldadig Wandelen’ in augustus 2019.
  • Door het creëren van meer en een kwalitatief beter toeristisch aanbod. Dit betekent dat de Stichting zich o.a. inspant om de kwaliteit van dienstverlening van de Weldadige Oorden op een hoog niveau te krijgen en te houden. Hiertoe heeft de Stichting o.a. een 3 tal College Tour avonden georganiseerd met als thema’s Gastheerschap, Marketing en Communicatie. Daarnaast spant de Stichting zich in om de gasten meer belevenissen te bieden in ons gebied. Hiervoor hebben wij o.a. een koloniespeeltuin met koloniespeurtocht gerealiseerd, een Virtual Reality Belevenis, is de Elektronische Kolonie Express aangeschaft en hebben wij een aantal fiets-, wandel- en paardrijroutes ontwikkeld en uitgegeven. De Stichting blijft zich inspannen om projecten te realiseren die gasten overhalen om naar dit gebied te komen en er langer te verblijven.