Stichting Weldadig Oord

In de Stichting Weldadig Oord zijn meer dan 50 recreatieve en toeristische ondernemers uit de Vrije Koloniën van Weldadigheid verenigd. Zij hebben zich ten doel gesteld om het unieke verhaal van dit gebied uit te dragen, het gebied nog meer op de kaart te zetten en u een gastvrij en weldadig verblijf te geven. U bent van harte welkom in de Weldadige Oorden. Welkom toen, welkom nu!

Het bestuur van de Stichting Weldadig Oord bestaat uit:

Doelstelling

In januari 2016 is de Stichting Weldadig Oord opgericht. Het Doel van de Stichting is om het (meerdaagse) toerisme en de leefbaarheid van het gebied te stimuleren. Dit doen wij o.a. door de cultuurhistorische geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied van de Vrije Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid onder een breder publiek meer bekendheid te geven. Bij het stimuleren van het toerisme gaat het er vooral om door het versterken van het toeristische aanbod het meerdaagse verblijf te stimuleren.  Het gebied van de Vrije Koloniën loopt van Willemsoord via Frederiksoord-Wilhelminaoord helemaal tot aan Zorgvlied en wordt gekenmerkt door een uniek verhaal in een gebied met drie nationale parken als decor. Ook de nominatie van het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid voor Unesco Wereld Erfgoed wordt door de Stichting aangegrepen om haar doelstellingen te bereiken.

De stichting staat voor een nauwe samenwerking en intensieve communicatie met relevante partijen op het gebied van leefbaarheid en toerisme in de regio. Dit geldt zowel voor de drie provincies (Overijssel, Drenthe en Friesland), de drie gemeentes (Steenwijkerland, Westerveld en Weststellingwerf), Natuurorganisaties en diverse organisaties als Weerribben-Wieden en Marketing Drenthe. De Stichting Weldadig Oord werkt ook nauw samen met het programmabureau dVK (de Vrije Koloniën). Dit programmabureau is een initiatief van de Provincie Drenthe, Gemeente Westerveld en de Stichting Maatschappij van Weldadigheid en is verantwoordelijk voor de integrale gebiedsontwikkeling van het gebied van de Vrije Koloniën.

Hoe worden de doelen gerealiseerd?

Om onze doelstellingen te realiseren zijn er drie belangrijke pijlers gedefinieerd. De eerste is meteen ook de belangrijkste:

  • Het verenigen van recreatieve ondernemers en instellingen in en direct rondom ons gebied in het programma “Weldadig Oord”. Door intensieve samenwerking en het ontwikkelen van gezamenlijke arrangementen bundelen we onze krachten, verhogen we de kwaliteit van dienstverlening en kunnen we het verschil maken voor onze gasten. Een Weldadig Oord is een onderneming/instelling, gevestigd in of nabij het gebied van de Vrije Koloniën, die een actieve bijdrage levert aan de realisatie van de doelstellingen van de Stichting Weldadig Oord. De Stichting stimuleert en faciliteert een intensieve samenwerking tussen deze recreatieve bedrijven/instellingen in het gebied van de Vrije Koloniën onderling en met de recreatieve ondernemers/instellingen in de 3 nationale parken om ons heen. Daarnaast stimuleert de stichting het verhogen van de kwaliteit van  de recreatieve ondernemers. Begunstigers onderschrijven de doelstellingen en leveren een bijdrage door een financiële donatie. Door het vertellen van het verhaal en het uitvoeren van diverse projecten worden de doelstellingen gerealiseerd en zal met name het meerdaagse verblijf van toeristen in en direct om het gebied van de vrije koloniën toenemen.
  • Door het ontwikkelen en uitvoeren van een uitgekiend gebiedsmarketing beleid. Dit doen we in nauwe samenwerking met de Maatschappij van Weldadigheid. Zo hebben wij een huisstijl ontwikkeld en al onze communicatie uitingen verschijnen in die huisstijl. Denk aan onze website, de zojuist geïntroduceerde gebiedskaart met daarop het Weldadige Fietsrondje, al onze overige fiets- en wandelroutes, onze facebook communicatie, youtube kanaal en uiteraard ook ons vorig jaar uitgegeven boek “Vrij in de Kolonie” waar er inmiddels al bijna 3000 van zijn verkocht.
  • Door het creëren van meer en een kwalitatief beter toeristisch aanbod. Dit betekent dat de Stichting zich o.a. inspant om de kwaliteit van dienstverlening van de Weldadige Oorden op een hoog niveau te krijgen en te houden. Hiertoe heeft de Stichting o.a. een 3 tal College Tour avonden georganiseerd met als thema’s Gastheerschap, Marketing en Communicatie. Daarnaast spant de Stichting zich in om de gasten meer belevenissen te bieden in ons gebied. Hiervoor hebben wij o.a. een koloniespeeltuin met koloniespeurtocht gerealiseerd, een Virtual Reality Belevenis en hebben wij een aantal fiets-, wandel- en paardrij routes ontwikkeld en uitgegeven. De Stichting blijft zich inspannen om projecten te realiseren die gasten overhalen om naar dit gebied te komen en er langer te verblijven. Een belangrijk project voor 2018 is het aanschaffen van een Elektronische Kolonie Express. Dit Elektronische vervoersmiddel gaat worden ingezet om de verbinding tussen de Weldadige oorden voor onze gasten op een avontuurlijke en milieuvriendelijke manier te realiseren.