Logement Frederiksoord

Eind 18e eeuw werd het logement gebouwd door Nicolaas van Heloma, de toenmalige eigenaar van Landgoed Westerbeecksloot. Na de overname door de Maatschappij van Weldadigheid in 1818 was het de vaste vergaderplaats voor haar bestuurders. Vier kamers dienden destijds permanent beschikbaar te zijn voor het dagelijks bestuur van de Maatschappij. Het logement is nog altijd in gebruik als hotel.

De Westerbeeksloot loopt nu via een duiker onder de serre van het hotel door richting het Sterrebosch. Vroeger werd de Westerbeeksloot gebruikt voor het vervoer van mensen en materialen.  Er was destijds een ophaalbrug over de Majoor van Swietenlaan ter hoogte van het hotel. Bij de bouw van het hotel was er alleen een begane grond gedeelte. Later is er een verdieping aan toegevoegd. Rechts naast het logement stond het voormalig koetshuis.

Spacetime LayersDownload
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.