Woning adjunct-directeur fabriekswezen

In 1820 werd in Willemsoord de woning voor de adjunct-directeur van het fabriekswezen van de Maatschappij van Weldadigheid gebouwd. In 1876 is het verbouwd en kreeg het de bestemming ‘Eenvoudig logement en koffyhuis’. Karakteristiek voor de koloniën Willemsoord en Wortel in België is dat de vier belangrijkste gebouwen van het dorp in een hoek van 45 graden zijn gebouwd ten opzichte van de centrale kruising.

Spacetime LayersDownload
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.