Station Willemsoord

In 1865 verkocht de Maatschappij van Weldadigheid een strook grond van ruim 3,5 hectare aan het Rijk voor de realisatie van een deel van de spoorlijn tussen Meppel en Heerenveen. De opbrengst was destijds 4.250 gulden. De eerste (stoom)trein reed op 1 februari 1868 door het koloniedorp maar pas in 1894 stopte de eerste trein in Willemsoord. Toen werd Kolonie III gepromoveerd tot halteplaats.

Het bestaande wachthuisje bij de met spoorbomen beveiligde overweg werd uitgebreid met een wachtkamer, toilet, dienstruimte en woning van de stationschef. Willemsoord kreeg bovendien een laad- en losplaats van goederen via een stuk zijspoor.

In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd station Willemsoord opgeheven. De laatste stationschef was de heer Snijder.

Spacetime Layers

Download
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.