Schooltje Wilhelminaoord

De kinderen hadden vanaf hun zesde jaar leerplicht. Aanvankelijk gingen ze naar school in Vledder. De school in Wilhelminaoord werd in 1821 gebouwd samen met de schoolmeesterswoning. ’s Ochtends was er les voor leerlingen van 6-13 jaar, ’s middags voor oudere meisjes en ’s avonds voor oudere jongens. Het onderwijs in de Koloniën stond onder leiding van schoolmeester Jan Hessels van Wolda.

Ook voor de katholieken was de kerkgang verplicht. Maar omdat de dichtstbijzijnde katholieke school in Steenwijkerwold was (twee uur gaans!) sprak de Maatschappij van Weldadigheid met de pastoor van Steenwijkerwold af dat hij een kapelaan zou afvaardigen naar Wilhelminaoord. Hier mocht hij met een mobiele misinstallatie één van de twee schoollokaaltjes inrichten om de katholieke mis op te kunnen dragen. Dat was in het protestante Drenthe de tweede plek (na Coevorden) waar sinds de reformatie in de 16e eeuw weer in het openbaar een katholieke mis mocht worden opgedragen.

Omdat de katholieken niet alleen op zondag een mis vierden maar ook op alle heilige en overige feestdagen moest het schooltje om de haverklap dicht. Dit tot irritatie van meester Jan Hessels van Wolda, verantwoordelijk voor het onderwijs in de Koloniën. Dit had onder andere tot gevolg dat de katholieken in 1845 als eerste een eigen kerkgebouw in de Vrije Koloniën van Weldadigheid kregen.

Spacetime Layers

Download
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.