Project omschrijving

DutchEnglishGerman

Schoolmeesterswoning

DutchEnglishGerman

Bij het schooltje stond, zoals in die tijd gebruikelijk, een woning voor de hoofdonderwijzer. De woning werd eerst ondergebracht in het schoolgebouw, dat een stuk langer was dan de koloniehuisjes. Rond 1862 heeft de Maatschappij van Weldadigheid haar onderwijstaak, vanwege bezuinigingen, overgedragen aan de omliggende gemeenten. Vanaf dat moment heet de lagere school van kolonie Wilhelminaoord; Rijksschool ll.