Schoolmeesterswoning

Bij het schooltje stond, zoals in die tijd gebruikelijk, een woning voor de hoofdonderwijzer. De woning werd eerst ondergebracht in het schoolgebouw, dat een stuk langer was dan de koloniehuisjes. Rond 1862 heeft de Maatschappij van Weldadigheid haar onderwijstaak, vanwege bezuinigingen, overgedragen aan de omliggende gemeenten. Vanaf dat moment heet de lagere school van de kolonie Wilhelminaoord; Rijksschool ll.

Tot 1844 was de grote onderwijsman in de kolonie Meester Jan Hessels van Wolda. Hij begon als vrijwilliger in 1818 in Frederiksoord. Hij was toen onderwijzer in Vledder. Johannes van den Bosch zag potentie in hem en heeft hem in dienst genomen om het onderwijs op poten te zetten in alle koloniën.

Spacetime Layers Download
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.