Schooltje Boschoord

Tot 1844 was Meester Jan Hessels van Wolda verantwoordelijk voor het onderwijs in de Koloniën van Weldadigheid. In de zestiger jaren van de 19e eeuw ontstond er onenigheid over wie op moest draaien voor de kosten van het onderwijs. Daarom kwamen in 1866 de scholen onder verantwoording van het rijk. Rijksschool III is gesticht rond 1875 ter vervanging van het kolonieschooltje uit 1826. Het stond bekend om haar goede voorzieningen en leermiddelen.

Spacetime LayersDownload
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.