Rustoord II

Rustoord II kwam vooral tot stand dankzij een bijdrage van filantroop P.W. Janssen. Ook koningin Emma heeft een financiële bijdrage gegeven. Het gebouw werd in 1904 opgericht en was bestemd voor de huisvesting van vijfentwintig alleenstaande, bejaarde kolonisten. Na de realisatie van het huidige verzorgingshuis ‘De Menning’ is het pand in gebruik als ‘Buitencentrum’ van de gemeente Den Haag die er basisschoolleerlingen laat deelnemen aan natuurwerkweken.

De eerste groep kolonisten die in de jaren ’20 en ’30 van de 19e eeuw aankwamen, werden niet veel ouder dan de gemiddelde arme mensen in Nederland. Zij hadden een periode achter zich van slechte en te weinig voeding en een gebrek aan gezondheidszorg. Maar de kinderen die in de kolonie geboren werden, bereikten wel een hogere leeftijd dan gemiddeld in Nederland. Dit kwam omdat er altijd genoeg te eten was, ze hadden een dak boven hun hoofd en bovenal konden zij gebruik maken van gezondheidszorg. Er was een kolonie dokter en een vroedvrouw.

Spacetime Layers

Download
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.