Postkantoor

In 1861 kreeg de Maatschappij een hulppostkantoor en in 1889 een hulptelefgraafkantoor. Toen het kantoor van de Maatschappij van Weldadigheid in 1901 te klein werd, besloot de PTT tot de bouw van dit postkantoor. Het is een ontwerp van rijksbouwmeester Peters. Peters. Boven de lijn Amsterdam-Nijmegen bouwde hij meer dan 100 postkantoren.

Peters was een leerling van P. Cuypers, o.a. bekend van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. De rijksbouwmeester heeft naast de postkantoren van o.a. Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Zwolle ook het station van Nijmegen (verwoest in de 2e wereldoorlog) en de stallen van Paleis het Loo ontworpen.

In de 2e helft van de 19e eeuw werden overal in het centrum van de steden en dorpen grote postkantoren gebouwd. Dit postkantoor had eigenlijk in het centrum van Vledder moeten staan omdat Frederiksoord onder de gemeente Vledder viel. Omdat de Maatschappij van Weldadigheid het wel praktisch vond om postkantoor dichtbij te hebben en omdat het een zeker aanzien aan de kolonie gaf, heeft zij dit stuk grond gratis aan Rijkswaterstaat gegeven. Vandaar dat het op deze plek staat en niet in het centrum van Vledder.

Het pand is een rijksmonument en verkeerd nog in behoorlijk originele staat. Wel zijn in de loop van de tijd de schoorstenen van het dak gehaald, de houten zonnewering bij de ramen boven aan de voorkant zijn verdwenen net zoals de luiken (alleen aan de noordoost zijde zitten nog de originele luiken). Aan de zuidwestzijde is de overkapping (later verbouwd tot serre) verdwenen.

Spacetime Layers

Download
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.