Opzichterswoning

De opzichterswoning is later gebouwd dan de vele koloniewoningen in het gebied. De opzichter woonde tegenover de ‘Poort van Frederiksoord’, zoals de ingang naar de Graaf van Limburg Stirumlaan genoemd werd. Vanaf deze plek kon de opzichter precies in de gaten houden wie de kolonie in- en uitging. Aan de ene kant liep de Westerbeeksloot of kolonievaart, achterin liep de Vledder Aa en aan de andere kant was ook een diepe sloot. De 1e linie, nu Majoor van Swietenlaan, was dus de enige ingang van de eerste proefkolonie (Frederiksoord).

Hoewel dit de vrije landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid waren, kon je de kolonie niet zomaar verlaten. Daar moest je toestemming voor vragen. Verliet je de kolonie zonder toestemming dan noemde men dat ‘deserteren’, net als in het leger. Wijkmeesters en opzichters waren ook vaak ex-militairen die nog tegen de Franse legers van Napoleon hadden gevochten.

Spacetime Layers

Download
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.