Landbouwschool Willemsoord

In 1890 werd een begin gemaakt met het geven van lessen op de landbouwvakschool. Dit gebeurde onder supervisie van de Maatschappij van Weldadigheid. Het onderwijs in deze ‘Gerard Adriaan van Swieten Landbouwschool’ vond plaats in het verbouwde koetshuis van het landgoed ‘Ronde Blesse’. Naast de school was een proefveld van een halve hectare groot. Hier werden landbouwgewassen gekweekt. De leerlingen van de landbouwschool liepen praktijkstage op boerderijen van de Maatschappij van Weldadigheid.

Ondanks een reorganisatie en het binnenhalen van een afdeling zuivelonderwijs werd de school in 1901 wegens gebrek aan voldoende leerlingen opgeheven. Plannen om een medische dienst in het gebouw te huisvesten liepen op niets uit. Hetzelfde lot onderging de beoogde bestemming ‘Vakantiekolonie’.

De landbouwschool werd verbouwd tot woonhuis en is daarna door brand verwoest. De huidige villa ‘Ronde Blesse’ is in 1911 gebouwd.

Spacetime Layers

Download
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.