Koloniewinkel

In de koloniewinkels van de Maatschappij van Weldadigheid konden de kolonisten alles kopen wat ze nodig hadden, behalve sterke drank. Dit was namelijk verboden. Door het invoeren van een eigen munt, kon men alcohol buiten het gebied houden. In de omliggende plaatsen, zoals Vledder en Steenwijk, werd dit geld namelijk niet geaccepteerd. Kolonisten die terugkwamen van familiebezoek, werden streng gecontroleerd op het illegaal meenemen van alcohol.

Kolonisten die familieleden wilden bezoeken, bijvoorbeeld in verband met ziekte of overlijden, kregen hiervoor doorgaans toestemming van de directeur van de kolonie. Wel was bij de leiding en de wijkmeesters bekend dat kolonisten die terugkwamen uit de buurt van Schiedam, buitengewoon goed gecontroleerd dienden te worden. In Schiedam zaten immers de jeneverstokerijen en soms kwamen de kolonisten terug met tassen vol jenever.

Vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw zwaaide de familie Specht de scepter achter de toonbank van deze koloniewinkel.

Spacetime Layers

Download
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.