Koloniale boerderij

Deze boerderij is gebouwd omstreeks 1900. Het staat model voor het opschalen van de landbouwactiviteiten door de Maatschappij van Weldadigheid. In dit gebied zijn er zo’n tien van dit soort boerderijen gebouwd. Momenteel heeft de Maatschappij van Weldadigheid ongeveer 1300 hectare bos- en landbouwgrond in haar bezit. De landbouwgrond is verpacht aan zeven agrarische bedrijven. Via het Makker van een Akker project wordt een deel van de karakteristieke, kleinschalige akkerstructuur weer in het landschap teruggebracht.

Spacetime Layers

Download
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.