Kiemhuis

In opdracht van de Coöperatieve Vereniging ‘Het Kiemhuis’ werd in 1941-1942 het Kiemhuis gebouwd. Leden konden hun pootaardappelen tijdens de winter in het Kiemhuis opslaan en vroeg in het voorjaar met kiemen weer ophalen. In 1991 werd de coöperatie opgeheven en werd het gebouw overgedragen aan de Maatschappij van Weldadigheid. In 2012 is het grondig gerestaureerd en sindsdien wordt het ingezet ten behoeve van sociaal innovatieve projecten.

Spacetime Layers Download
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.