Joodse Begraafplaats De Pol

Na het stichten van het koloniedorp Willemsoord (Kolonie III) in 1820, bouwde de Maatschappij als eerste het kerkje op De Pol. Het kerkje was bestemd voor Joodse gezinnen die hier geplaatst werden. Enkele decennia later volgden een kleine synagoge, badhuis en een schooltje. Maximaal 55 gezinnen hebben op De Pol gewoond. Ze hadden elk een eigen klein boerderijtje.

Toen, vanwege immigratie naar de regio, het aantal Joodse families in Kolonie III sterk afnam, werden eind negentiende eeuw de synagoge, school en het kerkje afgebroken. Wat er er anno nu nog herinnert aan ‘De Jodenhoek’ (zoals de plek in de volksmond nog altijd wordt genoemd) is een kleine begraafplaats met één grafsteen. Hierop staat het jaartal 1937 en de Hebreeuwse tekst: ‘Groot en klein zijn daar; de knecht is vrij van de Heer’.

Spacetime Layers

Download
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.