Hoeve Utrecht

Hoeve Utrecht is, net als Hoeve Amsterdam en Hoeve Generaal van den Bosch, rond 1864 door de Maatschappij van Weldadigheid gebouwd als grote modelboerderij. Hier werden de arme kolonisten, die niet zelfstandig een eigen boerderijtje konden bestieren, tewerk gesteld. Naast stalling van vee, afkomstig van de omliggende kleine boerderijtjes, werd er ook graan opgeslagen. De leerlingen van de nabij gelegen Landbouwschool liepen hier stage om werkervaring op te doen.

De markante boerderij werd in 1923 verkocht toen de kolonie Willemsoord (Kolonie III) langzamerhand werd afgestoten en de rol van de Maatschappij van Weldadigheid was uitgespeeld. In het begin van de eenentwintigste eeuw veranderde functie van veehouderij naar tuinbouwactiviteiten.

Spacetime Layers

Download
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.