Hoeve Generaal van den Bosch

Hoeve Generaal van den Bosch dankt haar naam aan de oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid; Generaal Johannes van den Bosch. In 1820 stichtte hij Kolonie III (Willemsoord). De hoeve is een van de drie grote boerderijen die destijds werden gebouwd. De grote schuur werd opgetrokken naast het huis van de wijkmeester. Dit was de voormalige herberg ‘Huis ter Heide’ aan de Rijksstraatweg. Deze herberg was al ver voor het ontstaan van het dorp pleisterplaats voor onder meer de postkoetsen die van Zwolle naar Leeuwarden v.v. reden.

De imposante hoeve werd vanaf 1901 verpacht aan een Zeeuwse boerenfamilie en werd in 1930 particulier eigendom.

Generaal Johannes van den Bosch was ook enige jaren gedetacheerd in Oost-Indië als gouverneur-generaal. Hij was minister van Staat, lid van de Tweede Kamer en werd in de adelstand verheven. Hij overleed in 1844.

Spacetime Layers

Download
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.