Hoeve Amsterdam

Hoeve Amsterdam was één van de drie boerderijen die door de Maatschappij van Weldadigheid werden gebouwd om centralisatie van kleine hoeves te realiseren. De bouw werd voltooid in 1865. De hoeve dankt haar naam aan de actieve commissies in de grote steden die het werk van de Maatschappij van Weldadigheid financieel steunden. De al bestaande dorsschuur werd opgenomen in de nieuwe boerderij. Er werd graan opgeslagen en vee, afkomstig van omliggende arbeiderskolonisten werd hier ondergebracht.

‘Amsterdam’ werd per 1 mei 1902 verhuurd aan een Zeeuwse pachter. Rond 1925 ging de hoeve over in particuliere handen.

Spacetime Layers

Download
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.