Woning adjunct-directeur Wilemsoord

De adjunct-directeur van Kolonie Willemsoord reisde regelmatig per tilbury naar Frederiksoord voor overleg met directie en bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid. Nog altijd is te zien wat voor functie het huidige woonhuis destijds had. Aan de linkerkant bevond zich het magazijn, dat in de volksmond ‘timmerwinkel’ werd genoemd en er was een depot voor verf en glas. Er werkten timmerlieden die in dienst waren van de Maatschappij van Weldadigheid.

Spacetime LayersDownload
De Spacetime Layers APP
voor een interactieve beleving.