Nationaal Park Weerribben – Wieden

Een prachtige ontdekking

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Ga mee op vaartocht vanaf het bezoekerscentrum, maak een fietstocht of wandeling of verken het gebied per kano! Het natuurgebied Weerribben is benoemd tot Mooiste plek van Nederland door de NCRV in 2004. Deze omgeving heeft veel te bieden, van moerasbos tot openwater en rietlanden. Ook wonen er diverse dieren in deze natuur, zoals: water- en moerasvogels, zoogdieren, reptielen en insecten. Zo is De Weerribben het leefgebied van het zeldzame dier de Otter en nog bijzonderder is de grote Vuurvlinder, die komt nergens anders ter wereld voor.

Leven en werken met water

De natuur van Nationaal Park Weerribben-Wieden ziet er ongerept uit, maar dat is slechts schijn. Vanaf de twaalfde eeuw veranderde dit veenmoeras onder invloed van de mens. Er werden dijken aangelegd waardoor de invloed van de Zuiderzee afnam. Sloten werden gegraven om het gebied te ontwateren en zo voor bewoning geschikt te maken. Toen men ontdekte dat gedroogd veen als brandstof kan dienen, werd turfwinning eeuwenlang de belangrijkste broodwinning.

De turfwinning bleef tot 1920 voor de streek van grote betekenis. Mede door de komst van nieuwe brandstoffen werd de turfwinning onrendabel. De mensen in het gebied schakelden over op andere inkomstenbronnen en vonden die in kleinschalige landbouw, visserij en rietteelt. Ondertussen werd men zich bewust van de natuurlijke en cultuurhistorische rijkdom van het door mensenhand gevormde landschap. Landbouw was in het natte moerasgebied zeer arbeidsintensief, omdat alles met de boot over het water moest. Boeren die stopten, verkochten hun land aan natuurbeschermingsorganisaties. Tegenwoordig werken deze organisaties samen met de plaatselijke bevolking aan het behoud van deze rijke erfenis.

Website: www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

0
Kilometer Fietspaden
0
Kilometer Wandelpaden
0
Hectare natuurgebied