Nationaal Park Dwingelderveld

Een prachtige ontdekking

Het Dwingelderveld is een bijna 4000 hectare groot nat heide- en bosgebied in het zuidwesten van Drenthe met een vrijwel ongestoorde horizon. In dit gebied kunnen soorten vogels en dieren leven, die in andere landschappen minder kansen hebben. De heide wordt beheerd door twee schaapskudden met elk een herder.

Vooral ook na ingrijpende inrichtingsmaatregelen in het gebied, overheerst de natte heide en mag het Dwingelderveld zich het grootste natte heidegebied van West Europa noemen. Natte heide kenmerkt zich door een bonte variatie aan planten en dieren. Dopheide is de kenmerkende heidesoort die bloeit in juni. In augustus bloeit de struikheide op de drogere stukken in het gebied. Droge heide is minder soortenrijk dan natte heide.

Het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West- Europa

Nationaal Park Dwingelderveld is een schitterend, uniek gebied. Uniek omdat het ’t grootste aaneengesloten natte heidegebied is van West-Europa. Schitterend, want u vindt er zacht glooiende heidevelden met plassen en vennetjes, bos, en stuifzand. In de omringende schilderachtige esdorpen zoals Ruinen en Dwingeloo is de cultuurhistorie van pakweg een eeuw geleden nog tastbaar aanwezig.

In het Dwingelderveld komen zowel dopheide als struikheide voor, twee kenmerkende planten van het Drentse heidelandschap. Ook zeldzame planten zoals beenbreek en klokjesgentiaan voelen zich hier thuis. In het gebied zijn bijna driehonderd soorten vogels te zien, waarvan een groot aantal ook in het gebied broedt. Ook voor tientallen soorten vlinders en bijna alle Nederlandse reptielen zijn de omstandigheden in het Dwingelderveld gunstig. Het gebied telt meer dan zestig vennen en veenmoerasjes. Er lopen twee kudden Drentse heideschapen mét een scheper rond.

Website: www.nationaalpark-dwingelderveld.nl

0
Kilometer Fietspaden
0
Kilometer Wandelpaden
0
Hectare natuurgebied