Nationaal Park Drents Friese Wold

De schoonheid van de natuur

Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland, ligt een bijzonder gebied. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. In 2000 werd ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als Nationaal Park. Het Drents-Friese Wold behoort tot de mooiste en belangrijkste natuurgebieden van Europa en is daarom aangewezen als Natura2000 gebied.

Voor mens en dier

De afwisseling in landschapstypen en de bijbehorende plantengroei, heeft een gevarieerde dierenwereld tot gevolg. Vooral bij de vogels is dat goed te zien. Op korte afstand worden bosvogels, weidevogels en moerasvogels naast elkaar aangetroffen. Er zijn de afgelopen twintig jaar diverse inventarisaties geweest, waardoor een goed beeld bestaat over de voorkomende vogels in dit gebied. Vooral heide, vennen, stuifzanden en goed ontwikkelde bossen blijken belangrijke vogelbiotopen te zijn.

Van de algemene zoogdiersoorten komen de meeste zoals Ree, Haas, Konijn, Egel en Eekhoorn ook in het nationaal park voor. Van de kleine zoogdieren zijn vooral de muizen belangrijk als voedsel voor b.v. de Vos en roofvogels. Een bijzondere bewoner is de zeer zeldzame Boommarter. Deze vrij grote marter is gesteld op rustige goed ontwikkelde loofbossen. Twee andere roofdieren die vaker kunnen worden gezien zijn Hermelijn en Bunzing.

Website: www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl

0
Kilometer Fietspaden
0
Kilometer Wandelpaden
0
Hectare natuurgebied